Attīstības centrs

berni_bit_2

Attīstības centra mērķis ir sniegt konsultatīvu un metodisku atbalstu tiem pirmsskolas vecuma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs vai arī neapmeklē nevienu izglītības iestādi, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem.

Galvenie uzdevumi

 • Veidot datu bāzi par pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi;
 • Nodrošināt bērnu attīstības agrīno diagnostiku un korekciju;
 • Konsultēt pirmsskolas vecuma izglītojamo ar speciālām vajadzībām vecākus;
 • Izstrādāt rekomendācijas dažādiem bērnu individuālās attīstības līmeņiem un darbības veidiem
 • Sniegt metodisku palīdzību vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

Funkcijas

 • Sadarboties ar Kuldīgas novada Izglītības pārvaldi, bāriņtiesu un sociālās dienesta darbiniekiem;
 • Nodrošināt, ka konsultatīvo darbu veic pedagogi, kuriem ir izglītības iestādes specifikai atbilstoša izglītība;
 • Veidot datu bāzi par pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • Sniegt psiholoģisku palīdzību bērnu vecākiem;
 • Nodrošināt konsultatīvu palīdzību vairāk kā 300 izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām;
 • Organizēt seminārus – praktikumus 2 reizes gadā vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri māca bērnus ar attīstības traucējumiem;
 • Organizēt izglītojošas lekcijas 2 reizes gadā bērnu vecākiem

Logopēdu sniegtie pakalpojumi

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādē ”Bitīte” –  attīstības centrā logopēdi sniedz bezmaksas konsultācijas vecākiem un veic korekcijas darbu ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi.

Lūdzu pieteikties iepriekš pa mob. tel. 26224573 ( trešdienās no plkst. 14:00 – 15:00), lai vienotos par Jums izdevīgu laiku.

Logopēde Inguna Smutova

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās       13:00-18:00
Otrdienās                   –
Trešdienās                 –
Ceturtdienās              –

Piektdienās                –

Konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam

Pasākumu plāns šeit.

 

Prezentācija: “Bērnu atveseļošana un norūdīšana grupās bērniem ar somatiskām slimošanām” (PDF)

Metodiskais materiāls “Fonemātiskās dzirdes attīstīšanai pirmsskolas vecuma bērniem”.

Valoda nāk mums līdzi no bērnības.
Valoda ir saprotama, labskanīga, daiļa, ja pareizi tiek izrunāta ik skaņa, ik vārds. Katrs valodas traucējums ietekmē bērna vispusīgu attīstību.
Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē daudz tiek strādāts pie bērna fonemātiskās dzirdes attīstīšanas. Tā ir dzirde ar kuru saklausa skaņas vārdos, cilvēka runā.
Fonemātiskā dzirde nodrošina to, ka bērns saklausa, kura skaņa pēc kuras ir vārdā un vārdu var izlasīt pareizi. Izlasot burtus, spēj tos saliedēt vienā veselā vārdā, saprast izlasīto vārdu.
Šodienas ātrajā un tehniskajā pasaulē ir daudz skaņu un trokšņu, tādēļ bērns, sargājot savu dzirdi, klausās pasīvi.Bērniem jāmāca klausīties ar apziņu, analizēt to, ko dzird.
Bērniem jāmāca klausīties!!!
Šeit ļoti labi var pielietot dažādas spēles un rotaļas. Ieskatam pievienoju sevis izveidotu spēli : „Virtuves skaņas”. Spēles uzdevums: saklausīt un atpazīt dažādas skaņas, kas skan virtuvē. Spēles varianti:
1. Noklausīties skaņu un aplūkot to, kas skanēja, attēlā;
2. Ar vecākiem bērniem var no sākuma tikai aplūkot attēlus un tad klausīties un atpazīt to, kas skanēja;
3. Var mēģināt atpazīt virtuves skaņas bez attēlu aplūkošanas.

 

Kuldīgas PII „Bitīte” – attīstības centra
logopēde Inguna Smutova

 • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs