Par mums

bd_btt_s
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde ”Bitīte” – attīstības centrs atrodās Parka iela 22, Kuldīgā.

Par mums

Kuldīgas PII ‘’Bitīte’’ atvērta 1988. gada 16. janvārī, kā 12. grupu bērnudārzs (toreiz PII ‘’Taurenītis’’ ), kurā darbojas 2 logopēdiskās grupas.

2003. gadā iestāde sadalījās divās pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • Kuldīgas pilsētas speciālā PII ‘’Bitīte ‘’ (6 grupas);
 • Kuldīgas pilsētas PII ‘’Taurenītis’’ (6 grupas).

2011. gada 1. septembrī abas iestādes apvienojas, izveidojot Kuldīgas SPII ‘’Bitīte’’, kurā darbojās 7 grupas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, 4 grupas bērniem ar somatiskām saslimšanām un 1 grupa bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2012. gada 1. septembrī iestādei tiek piešķirts attīstības centra statuss, iestāde tiek nosaukta par Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centru un sniedz konsultācijas visiem novada bērniem ar attīstības traucējumiem un viņu vecākiem.

Šobrīd mūsu iestādi apmeklē 165 izglītojamie un katru gadu tiek sniegtas logopēdu konsultācijas vairāk kā 200 Kuldīgas novada bērniem un viņu vecākiem.

Mūsu iestādē strādā

 • 24 pirmsskolas skolotāji;
 • 3 logopēdi;
 • 2 speciālie skolotāji;
 • 1 mūzikas skolotājs;
 • 21 tehniskie darbinieki;
 • medmāsa

Realizējamās programmas

Šobrīd realizējam 5 licencētas programmas bērniem ar:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
 • garīgās attīstības traucējumiem;
 • somatiskām saslimšanām;
 • jauktiem attīstības traucējumiem;
 • valodas attīstības traucējumiem.

Kuldīgas PII “Bitīte”-attīstības centra atveseļošanas plānu skatīt Šeit.

 • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs