Noslēdzies lietoto bateriju vākšanas konkurss!

No 2015. gada 15. septembra līdz 2016. gada 29.februārim Kuldīgas PII “Bitīte’’ – AC bērni ar savu vecāku atbalstu piedalījās izlietoto bateriju vākšanas konkursā ‘’ Tīrai Latvijai! ’’. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi un rosināt bērnus samazināt vides piesārņojumu ar kaitīgiem atkritumiem. Visvairāk bateriju savāca 9. grupiņa(16 kg.) un ieguva 1. vietu. 4.grupiņa (14,5 kg.) ieguva 2. vietu 6. grupa (12 kg.) un 12 grupa (12 kg.)dala 3. vietu Visaktīvākie vācēji bija Estere Fogele no 6. grupiņas (12 kg.), Selīna Goldberga no 9. grupas ( 11 kg.), Alekss Eglītis no 4. grupas (8,5 kg.). Visas grupas kopā savākušas 70 kilogramus izlietoto bateriju.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs