Kontakti

E-pasts: bd.bitite@kuldiga.lv

Vadītāja:
Līga Megne
Tālr. 63320467
Vadītājas pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās no 8:00-9:00;
  • Ceturtdienās no 16:00-17:00.

Apmeklējumu iespējams sarunāt arī Jums piemērotā laikā, to iepriekš saskaņojot.

Vadītājas vietniece izglītības jomā:
Aija Zepa
Tālr. 26761298

Kancelejas pārzine:
Eva Kapteine
Tālr./fakss 63320467

Saimniecības vadītāja:
Vaira Freimane
Tālr.  27020782

Rekvizīti:

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” – attīstības centrs
Parka iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ.Nr. 90001478919
Konta Nr.: LV20UNLA0050002519581
SEB Banka Kuldīgas filiāle
Bankas kods UNLA LV2X

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs