Karjeras nedēļas kopsavilkums

Datums Pasākums Dalībnieku skaits
03.oktobrī Ekskursija uz Tehniskās jaunrades centru, lai iepazītos ar galdnieka, pavāra, celtnieka profesijām 14
28. septembrī, 12.un 14. oktobrī Iepazīšanās ar policista profesiju 42
06.oktobrī Ekskursija uz bibliotēku un iepazīšanās ar bibliotekāra profesiju 14
11.oktobrī Ekskursija uz Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju centru 14
10.11.12.oktobrī BJC pasākumu apmeklējums 56
10.oktobrī Piedalīšanās Kuldīgas bibliotēkas pasākumā 14
11.12.oktobrī.  

Ekskursija uz Kuldīgas siltumtīkliem

 

28
12.13. oktobrī . Ekskursija uz dzīvnieku patversmi  ‘’Mīļās ķepiņas’’ un iepazīšanās ar vetārsta profesiju 42
13.oktobrī Ekskursija uz veikaliem ’’Vesko’’un ‘’Baļļa’’  un iepazīšanās ar pārdevēja un bitenieka (dravnieka ) profesijām 14
13.oktobrī Tikšanās zobu higiēnistu un iepazīšanās ar zobārsta un zobu higiēnista profesijām 14
13.oktobris Ekskursija uz frizētavu un iepazīšanās  ar friziera profesiju 28
13.oktobris Ekskursija uz virtuvi un  iepazīšanās ar pavāra profesiju 42
Visu nedēļu Iepazīšanās ar profesijām Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC (iestādes vadītājs, skolotājs, pavārs, sētnieks, dārznieks, medmāsa u.c.) – 160
  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs