Karjeras nedēļa

No 10. līdz 14 oktobrim Kuldīgas PII ’’Bitīte’’- attīstības centrā notiek karjeras nedēļa, kurā bērni tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām un izzinātas intereses, prasmes, spējas, kuras nepieciešamas, lai dzīvē katrs varētu būt veiksmīgs savā karjeras veidošanā.

Bērni iepazinās ar policista profesiju, friziera, pārdevējas, zobārsta un zobu higiēnista darbu, ar bibliotekāra, vetārsta, bitenieka, pavāra, celtnieka, konditora, galdnieka, automehāniķa un vēl daudzām citām profesijām.

Sakām lielu PALDIES visiem vecākiem, kuri piedalījās karjeras nedēļā un iepazīstināja bērnus ar savu darbu!

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs