Karjeras nedēļa Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā.

Karjeras nedēļas ietvaros Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra bērni iepazinās ar dažādām profesijām. Pie mums viesojās pašvaldības policisti un pastāstīja par savu profesiju. Sajūsmu izraisīja policistu suns Riko, kurš ir liels palīgs policistu darbā. Bērni varēja izpētīt policistu automašīnu gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Bērniem ļoti patika ekskursija uz Kuldīgas ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta depo, kur varēja aplūkot visu ugunsdzēsēju aprīkojumu, mašīnas, apģērbu un iepazīties ar ugunsdzēsēju profesiju. Vairākas bērnudārza grupiņas devās uz dažādiem veikaliem iepazīties ar pārdevējas darbu. Pārdevējas pastāstīja, kas viņu darbā ir visgrūtākais un kas iepriecina. Bet 8. grupas Roberta māmiņa pastāstīja par vetārsta profesiju. Sešgadīgie bērni devās ekskursijā uz bērnu bibliotēku, kur iepazinās ar profesijām, kuras saistītas ar grāmatu izdošanu. Tur bērniem bija iespēja pašiem sacerēt stāstu, ilustrēt to un izgatavot savu grāmatiņu. 10. grupas bērni apmeklēja Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, kur iepazinās ar konditora un galdnieka profesijām. Bērni paši izmēģināja sist naglas, zāģēt, ēvelēt un kopā ar konditorēm cepa sklandraušus. Bērnu un jauniešu centrā bērni noskatījās muzikālu izrādi ‘’Eža kažociņš’’ un iepazinās ar aktiera un režisora profesijām. 6.grupas bērni devās uz dzīvnieku patversmi pie vetārstes Maritas. Viņa pastāstīja par dzīvnieku ārstēšanu.Bērni redzēja, kā izskatās slimi kaķīši, gan arī, kā izskatās veseli kaķīši, ar kuriem varēja arī parotaļāties. Bērni iepazinās arī ar friziera, ārsta, skolotāja, medmāsas, pavāra, lopkopja, zobu higiēnista un daudzām citām profesijām. Bērni piedalījās zīmējumu izstādē ’’Mana sapņu profesija’’ un dažādās tehnikās taisīja ’’Karjeras durvis’’, kurās attēloja katrai profesijai raksturīgāko.

Sagatavoja vadītāja vietniece mācību darbā A. Zepa

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs