Ciemojas Cēsu kolēģes.

10.martā Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā notika seminārs par darba organizāciju grupās bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un somatiskām saslimšanām. Seminārā piedalījās viesi no dažādām Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības pārvaldes. Vadītāja Līga Megne un vietniece mācību darbā Aija Zepa konsultēja Cēsu kolēģus par bērnu atveseļošanās pasākumiem un darba organizāciju logopēdiskās grupās, bet 8. grupas bērni demonstrēja elpošanas vingrinājumus.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs