Posts found under: Aktualitātes

Skolotāja Laila Ābola izdod grāmatu ’’Kuldīga brīnišķā’’

16.novembrī notika Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra mūzikas skolotājas Lailas Ābolas grāmatas ‘’Kuldīga brīnišķā’’ atvēršanas svētki. Grāmata ir veltījums Kuldīgai Latvijas 100 dzimšanas dienu gaidot. Tajā ir apkopoti Lailas Ābolas dziesmas ar pašas vārdiem par Kuldīgu, Latviju un pasauli. Katrai dziesmai ir veltīta fotogrāfija. Fotogrāfiju autore mūsu iestādes skolotājas palīdze Laima Gūtmane.

Lasīt vairāk...

Putras nedēļa

Putras nedēļā Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra  bērni klausījās pasakas un stāstus par putru, degustēja pavāru gatavotās dažādās putras, kā arī  paši vārīja putras. Skolotājas visās grupās vadīja Putras stundas, kurās stāstīja par veselīgu uzturu un bērni ar skolotāju palīdzību izdomāja dažādas receptes. Pēc tam visi kopā pagatavoja pavārgrāmatu un piedalījās bērnu radošo darbu izstādē ’’Vāru, vāru putriņu”. Dalāmies arī mēs ar jaukām putras receptēm: (more…)

Lasīt vairāk...

Karjeras nedēļas kopsavilkums

Datums Pasākums Dalībnieku skaits
03.oktobrī Ekskursija uz Tehniskās jaunrades centru, lai iepazītos ar galdnieka, pavāra, celtnieka profesijām 14
28. septembrī, 12.un 14. oktobrī Iepazīšanās ar policista profesiju 42
06.oktobrī Ekskursija uz bibliotēku un iepazīšanās ar bibliotekāra profesiju 14
11.oktobrī Ekskursija uz Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju centru 14
10.11.12.oktobrī BJC pasākumu apmeklējums 56
10.oktobrī Piedalīšanās Kuldīgas bibliotēkas pasākumā 14
11.12.oktobrī.  

Ekskursija uz Kuldīgas siltumtīkliem

 

28
12.13. oktobrī . Ekskursija uz dzīvnieku patversmi  ‘’Mīļās ķepiņas’’ un iepazīšanās ar vetārsta profesiju 42
13.oktobrī Ekskursija uz veikaliem ’’Vesko’’un ‘’Baļļa’’  un iepazīšanās ar pārdevēja un bitenieka (dravnieka ) profesijām 14
13.oktobrī Tikšanās zobu higiēnistu un iepazīšanās ar zobārsta un zobu higiēnista profesijām 14
13.oktobris Ekskursija uz frizētavu un iepazīšanās  ar friziera profesiju 28
13.oktobris Ekskursija uz virtuvi un  iepazīšanās ar pavāra profesiju 42
Visu nedēļu Iepazīšanās ar profesijām Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC (iestādes vadītājs, skolotājs, pavārs, sētnieks, dārznieks, medmāsa u.c.) – 160
Lasīt vairāk...

Karjeras nedēļa

No 10. līdz 14 oktobrim Kuldīgas PII ’’Bitīte’’- attīstības centrā notiek karjeras nedēļa, kurā bērni tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām un izzinātas intereses, prasmes, spējas, kuras nepieciešamas, lai dzīvē katrs varētu būt veiksmīgs savā karjeras veidošanā. (more…)

Lasīt vairāk...

Ielūdzam pirmsskolas  bērnu vecākus uz bezmaksas semināru

,, Mācīšanās traucējumi un to novēršanas iespējas ’’.

Seminārs notiks 20.oktobrī plkst. 17.00 Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra

mūzikas zālē (Kuldīgā, Parka ielā 22).bite

Lasīt vairāk...

Pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība.

16.martā Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centrā notika pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība, kurā atklātās nodarbības Kuldīgas novada kolēģiem rādīja 16 iestādes pedagogi.Uz metodisko apvienību bija ieradušies 36 pedagogi no visām Kuldīgas novada izglītības iestādēm. Pēc tam skolotāji dalījās pieredzē par metodisko  tēmu “Spēles bērnu runas un intelektuālās darbības attīstīšanai un individualizācijas procesa pilnveidošanai”. Izstādē pedagogi varēja apskatīt pašu gatavotas spēles un metodiskos materiālus.

Lasīt vairāk...

Ciemojas Cēsu kolēģes.

10.martā Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā notika seminārs par darba organizāciju grupās bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un somatiskām saslimšanām. Seminārā piedalījās viesi no dažādām Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības pārvaldes. Vadītāja Līga Megne un vietniece mācību darbā Aija Zepa konsultēja Cēsu kolēģus par bērnu atveseļošanās pasākumiem un darba organizāciju logopēdiskās grupās, bet 8. grupas bērni demonstrēja elpošanas vingrinājumus.

(more…)

Lasīt vairāk...
  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs