Bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

No 2014. gada 29. septembra līdz 2015. gada 27.februārim Kuldīgas PII “Bitīte’’ – attīstības centra bērni ar savu vecāku atbalstu piedalījās izlietoto bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi un rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt vides piesārņojumu ar kaitīgiem atkritumiem. PII „Bitītes”- attīstības centra bērni zināja pastāstīt, ka baterijas satur kaitīgu vielu (skābi) un tās var piesārņot ūdeni un zemīti, tāpēc tās ir jāsavāc speciālos konteineros un nedrīkst izsviest ar parastiem atkritumiem. Visvairāk bateriju savāca 7. grupiņa(28 kilogrami) un ieguva 1.vietu. Visaktīvākā bija Estere Fogele no 7. grupiņas. 2. vietu dala 10.grupiņa un 4. grupiņas (13 kilogrami), bet 3. vietu ieguva 8. grupa (12. kilogrami). Visas grupas kopā savākušas 107 kilogramus izlietoto bateriju. Apsveicam uzvarētājus!

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs