Ielūdzam pirmsskolas  bērnu vecākus uz bezmaksas semināru

,, Mācīšanās traucējumi un to novēršanas iespējas ’’.

Seminārs notiks 20.oktobrī plkst. 17.00 Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra

mūzikas zālē (Kuldīgā, Parka ielā 22).bite

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs